SCS Consulting en Coaching

SCS Coaching

Coaching is een vorm van individuele begeleiding om mensen te helpen hun doelen vast te stellen en deze te bereiken, zowel op persoonlijk, als op professioneel vlak. Het is de bedoeling om mentaal en psychisch gezonde mensen te stimuleren in hun zelfontplooiing of te helpen bij grote veranderingen in hun leven; op een zeer praktische manier.

 

Vooral de hoe-vraag wordt gesteld, om te ontdekken waar je naartoe wil en op welke manier we dat kunnen bereiken. Want het woord coach komt vanuit het Engels en betekent ‘koets’. Het is een vervoermiddel om je van punt A (het nu) nar punt B (jouw doel in de toekomt) te helpen.

 

Als eerste gaan we de problemen in het hier en nu analyseren, een doel concretiseren en een stappenplan opmaken om dit te kunnen bereiken. Hierbij word je als cliënt aangezet om zelf de oplossingen aan te dragen, door de confrontatie met jezelf en je problemen aan te gaan. Als client zal je aangemoedigd worden om verantwoordelijkheid op te nemen voor jouw keuzes, jouw acties en jouw vooruitgang, want met een beetje hulp, kan je het zelf.

Je zal gaandeweg je talenten en capaciteiten ontdekken en hiermee aan de slag leren gaan, door concrete opdrachten en oefeningen, die samen met gesprekken onderdeel zijn van een coaching-traject.

 

 

 

Niet enkel individuen, maar ook koppels en gezinnen kunnen een coaching traject volgen.

Na een eerste gesprek zal worden bepaald of dit effectief het beste traject voor jou/jullie is. 

Indien dit niet zo blijkt, zal ik jou/jullie het meest geschikte alternatief (bv counseling / mentoring ) voorstellen.