SCS Consulting en Coaching

SCS Counseling

Counseling is een vorm van (individuele) begeleiding om mensen te helpen bij levensvragen, onzekerheden of tijdens een moeilijke tijd door middel van gesprekken.

Hierbij is het enkel mogelijk om mentaal en psychisch gezonde mensen te ondersteunen, wanneer zij een grote verandering doormaken in hun leven of te kampen hebben met een stressvolle periode. Dit kunnen veranderingen zijn op het werk, moeilijkheden met geaardheid, sociale conflicten met je familie,…

 

We stellen de waarom-vraag om onderliggende problemen te ontdekken en te herkennen; en de kern bloot te leggen. Hierbij gaan we vooral je emoties verkennen, maar evenzeer je gedachten en gedrag. Zo kunnen we patronen of vastgeroeste overtuigingen ontdekken, die je belemmeren en blokkeren. Door diep te durven graven en je eigen verantwoordelijkheid te erkennen, zal je meer inzicht krijgen in jouw zijn; naar jezelf en naar anderen toe.

 

Ik zal je nieuwe toekomstperspectieven aanreiken, door jezelf bewust te laten worden van je persoonlijkheid, je relaties met de anderen in je omgeving en vooral met jezelf. 

 

 

 

Niet enkel individuen, maar ook koppels en gezinnen kunnen een counseling traject volgen.

Na een eerste gesprek zal worden bepaald of dit effectief het beste traject voor jou/jullie is. 

Indien dit niet zo blijkt, zal ik jou/jullie het meest geschikte alternatief (bv coaching / mentoring ) voorstellen.